Faktury wystawiane są przez firmę AICO lub za pośrednictwem fabryki, w której składane jest zamówienie.

Na fakturze dodawany jest koszt transportu.

Dane AICO:

AICO AGNIESZKA WĘGLIŃSKA

Al. E. Śmigłego-Rydza 30/10

93-281 Łódź

konto PLN:

33 1140 2004 0000 3402 7268 3936


konto EUR:

PL20 1140 2004 0000 3012 0150 7672

BIC/ Swift: BREXPLPWMBK